varsta si patul

varsta siu patul
La 8 ani: O duci in pat si apoi ii spui o poveste.
La 18 ani: Ii spui o poveste si apoi o duci in pat.
La 28 ani: Nu-i nevoie sa-i spui o poveste ca sa o duci in pat.
La 38 de ani: Ea iti spune o poveste ca sa te duca in pat.
La 48 de ani: Ii spui o poveste ca sa eviti sa te duci in pat
La 58 de ani: Stai in pat toata ziua ca sa nu-i asculti povestea.

Leave a Reply

%d bloggers like this: